tọa mệnh là gì

Các thuật ngữ Trung Châu Tam Hợp Phái:

 1. Bản cung (cung gốc) tức cung công ty về sự đang được coi. Như coi chi phí tài là cung Tài bạch, cung tài bạch tức là phiên bản cung.
 2. Bình nhàn: sao ở vô cung nằm trong loại trung tính.
 3. Củng chiếu (vây chiếu): sao bắt gặp ở đối cung. Như Thất sát tọa thủ đối cung là "Tử vi, Thiên phủ": gọi là "Tử vi, Thiên phủ" cung chiếu Thất sát. Còn gọi là "triều củng" (chầu về).
 4. Chính diệu: là chỉ 14 sao Tử vi, Thiên cơ, Thái dương, Vũ khúc, Thiên đồng, Liêm trinh tiết, Thiên phủ, Thái âm, Tham lương y, Cự môn, Thiên tướng mạo, Thiên lương lậu, Thất sát, Phá quân.
 5. Đào hoa chư tinh ranh (các sao móc hoa): là chỉ 6 sao Hồng loan, Thiên hỉ, Hàm trì (còn gọi Đào Hoa Sát), Đại hao, Thiên diêu, Mộc dục, Liêm trinh tiết và Tham lương y cũng có thể có đặc điểm móc hoa, vẫn xếp vô chủ yếu diệu.
 6. Đối cung (cung đối diện): là cung đối nhau với phiên bản cung, sở hữu mối liên hệ "lục xung". như Tí Ngọ xung nhau, cung Tí và cung Ngọ là đối cung của nhau.
 7. Đồng chừng (cùng cho tới một cung): những sao nằm trong cất cánh vào một trong những cung. như ngoài Thất sát tạo ra thủ, vô cung còn bắt gặp Lộc tồn, gọi là "Thất sát sở hữu Lộc tồn đồng độ", hoặc gọi là "Thất sát đồng chừng với Lộc tồn".
 8. Giáp cung: nhì sao ở lân cung của phiên bản cung gọi là giáp cung. Như cung Dần sở hữu Vũ khúc Hóa kị, Kình dương ở cung Mão, Đà la ở cung Sửu, tức là Kình Dương và Đà La giáp Hóa kỵ.
 9. Hao diệu (sao hao): là Đại hao và Tiểu hao.
 10. - Hình diệu (sao hình): là chỉ Kình dương, Thiên hình, Quan phù, Bạch hổ,là những sao đưa đến điều rủi ro kể từ chủ yếu diện, công khai minh bạch.
 11. Hóa diệu (sao hóa): là chỉ tư sao Hóa lộc, Hóa quyền, Hóa khoa, Hóa kị.
 12. Hội chiếu (hội hợp): những sao bắt gặp ở cung tam phù hợp, như thất sát tọa thủ cung Thân, Tham lương y tạo ra cung Thìn, Phá quân tọa cung Tí, bởi vậy gọi là sở hữu Tham lương y và Phá quân hội chiếu.
 13. Hợp cung (cung hội hợp): là cung sở hữu mối liên hệ trở thành tam phù hợp với phiên bản cung. Như phiên bản cung là Tí, vì thế Thân Tí Thìn là tam phù hợp, nên nhì cung Thân, Thìn là phù hợp cung của cung Tí.
 14. Kị diệu (sao kị): là chỉ Hóa kị và Đà la, là nhì sao ang lại điều rủi ro một cơ hội lặng lẽ, ko rõ rệt nguyên vẹn nhân.
 15. Kiến (gặp): những sao hội phù hợp ở tam phương tứ chủ yếu, gọi cộng đồng là "kiến".
 16. Khoa danh chư diệu (các sao khoa danh): nước ngoài trừ những sao văn diệu vẫn kể bên trên, thêm thắt tám sao Tam bầu, Bát tọa, Âm quang quẻ, Thiên quý, Đài phụ, Phong cáo, Thiên quan liêu, Thiên phúc.
 17. Không diệu (sao không): là chỉ Địa ko và Thiên ko, Triệt ko và Tuần ko cũng rất có thể tính là "sao không", tuy nhiên sở hữu tác dụng yếu hèn rộng lớn.
 18. Không Kiếp: là nhì sao Địa ko, Địa kiếp.
 19. Lạc hãm: sao ở vô yếu tố hoàn cảnh xấu xí, dẫn theo sao cát thì vô lực, sao hung thì tăng hung.
 20. Lân cung (cung kế tiếp cận): nhì cung giáp phiên bản cung. Như phiên bản cung ở cung Tí, thì nhì cung Hợi và Sửu là lân cung.
 21. Lộc diệu (sao lộc): là chỉ Lộc Tồn, Hóa lộc.
 22. Nhập miếu: là sao ở vô cung sở hữu tình trạng rất tốt, tương tự như được cung phụng, bởi vậy gọi là "nhập miếu".
 23. Nhật Nguyệt: là chỉ nhì chủ yếu diệu Thái dương, Thái âm.
 24. Phụ diệu: là chỉ 4 sao Tử phù, Hữu Bật, Thiên khôi, Thiên việt.
 25. Sát diệu (sát tinh): là chỉ 4 sao Hỏa tinh ranh, Linh tinh ranh, Kình dương, Đà la; hay còn gọi là "tứ sát". Có khi cũng cũng bao hàm cả Địa ko, Địa kiếp gọi là "lục sát".
 26. Sát Phá Lang: là chỉ 3 sao Thất sát, Phá quan liêu, Tham lương y. Ba sao này luôn luôn tương hội ở cung tam phù hợp (tức tam phương), trở thànhthen chốt của sự việc gửi đổi mới mệnh vận, bởi vậy khi bọn chúng tụ phù hợp gọi cộng đồng là "Sát Phá Lang".
 27. Tá diệu: chỉ 4 sao Văn xương, Văn khúc, Lộc tồn, Thiên mã.
 28. Tá tinh ranh (mượn sao): phiên bản cung vô chủ yếu diệu, mượn sao ở đối cung mang lại vô phiên bản cung nhằm luận đoán, gọi là tá tinh ranh. Bất kể luận đoán 12 cung mệnh bàn, hoặc 12 cung đại hạn, cho tới lưu niên, lưu nguyệt, lưu thời đều người sử dụng luật lệ tá tinh ranh.
 29. Tam phương (ba phương): phiên bản cung và phù hợp cung (hai cung hội hợp), gọi cộng đồng là "tam phương".
 30. Tọa thủ (ngồi giữ): chủ yếu diệu nhập phiên bản cung, gọi là tạo ra thủ. Như cung mệnh sở hữu chủ yếu diệu Thất sát, gọi là Thất sát tọa thủ cung mệnh, hoặc gọi tắt là Thất trinh sát mệnh.
 31. Tọa vượng (thừa vượng): khi sao ở vô tình trạng chất lượng tốt, tuy rằng ko bởi nhập miếu, tuy nhiên tọa cung vượng, sao vẫn hữu lực.
 32. Tứ chủ yếu (bốn quan hệ chính): tam phương thêm vào đó đối cung, gọi là "tứ chính".
 33. Văn diệu(sao văn): là chỉ 6 sao Hóa khoa, Văn xương, Văn khúc, Thiên tài, Long trì, Phượng những.
 34. Xung: có những lúc gọi là xung huỷ. Các sao sát, kị bắt gặp ở tam phương, tứ chủ yếu, gọi là xung, xung vô Đẩu số không giống với lục xung của "Tử bình".

Các thuật ngữ Trung Châu Tứ Hóa Phái:

Bạn đang xem: tọa mệnh là gì

Xem thêm: tuổi dần 2021 mệnh gì

 1. Củng: là hội phù hợp ở tam phương.
 2. Chiếu: là bắt gặp ở đối cung.
 3. Chuyển phi hóa: chỉ hiện tượng kỳ lạ cung nào là ê tự động hóa hoặc sở hữu tứ hóa phi nhập rồi cung đó lại xẩy ra phản xạ phi hóa.
 4. Hình phú: từng một chủ yếu tinh ranh đều phải có tế bào thức thắt chặt và cố định về hình tượng, đậm chất ngầu và cá tính, tính khí và chuẩn chỉnh tắc hành động, thuật ngữ của Tử Vi Đẩu Số gọi đấy là "hình phú".
 5. Phi cung hóa tượng: là hiện tượng kỳ lạ tứ hóa cung cung nào là ê xẩy ra phản xạ dây chuyền sản xuất tương quan cho tới những cung không giống, vô ê bao hàm tứ hóa [năm sinh], tứ hóa [đại vận] hoặc [lưu niên], phi hóa, tự động hóa, và gửi phi hóa.
 6. Sao hành hóa: sao sở hữu tứ hóa nhập vô.
 7. Tam phương tứ chính: Là những cung mệnh, tài, quan liêu, di.
 8. Tam phương: là những cung mệnh, tài, quan liêu.
 9. Tứ chính: là những cung mệnh, di, tử, điền.
 10. Thùy tượng: là ý tượng cơ phiên bản rất có thể xẩy ra tuy nhiên ko tính cho tới những yếu tố không giống, hoặc ko tính cho tới thừoi điểm xẩy ra cát hung.
 11. Xung: là ở đối cung phun về.

(Trích kể từ cuốn Trung Châu Tam Hợp Phái và Trung Châu Tứ Hóa Phái của dịch fake Nguyễn Anh Vũ biên soạn)