mệnh đề quan hệ rút gọn là gì

Tiếng Anh là môn đua nên nhập kỳ đua trung học phổ thông Quốc Gia. Do cơ, nhằm đạt được điểm số như yêu cầu, những em cần thiết nắm vững kiến thức cơ bản, và một nhập số đó là kiến thức về mệnh đề quan tiền hệ rút gọn. Cùng VUIHOC tham lam khảo lại phần kiến thức này và tham lam khảo các dạng bài luyện tập nhé!

1. Mệnh đề mối liên hệ rút gọn gàng là gì?

Mệnh đề quan tiền hệ rút gọn là mệnh đề quan tiền hệ những mà được viết dưới dạng giản lược giúp mang đến câu văn rõ nghĩa rộng lớn và tránh dài dòng quá mức. Mệnh đề quan tiền hệ rút gọn được làm ngắn chuồn bằng cách bỏ chuồn đại từ quan tiền hệ và trợ động từ/động từ tobe nhập câu. 

Bạn đang xem: mệnh đề quan hệ rút gọn là gì

Ví dụ:

VD1: This is the most delicious food that I have ever eaten. 

=> Rút gọn: This is the most delicious food I have ever eaten.

VD2: The boy who is playing football is my son.

=> Rút gọn: The boy playing football is my son.

Các cách hình thành mệnh đề quan tiền hệ rút gọn

2. 5 cơ hội rút gọn gàng mệnh đề mối liên hệ nhập giờ Anh

2.1. Rút gọn gàng mệnh đề mối liên hệ bởi vì đồ sộ infinitive

Trong trường hợp: Khi đại từ quan tiền hệ đóng vai trò như chủ ngữ, đứng sau là động từ ở dạng chủ động. 

Hoặc chủ ngữ là danh từ đứng trước có các cấp như the only, the first, the last. 

=> Ta sẽ rút gọn bằng cách bỏ đại từ quan tiền hệ, chuyển động từ về dạng đồ sộ V. Đây là cách rút gọn mệnh đề quan tiền hệ bằng đồ sộ infinitive.

Ví dụ: 

VD1: My student is the last person who enters the meeting room. 

=> My student is the last person đồ sộ enter the meeting room.

VD2: Alice has many things that she must bởi. 

=> Alice has many things đồ sộ bởi. 

2.2. Rút gọn gàng mệnh đề mối liên hệ bởi vì V-ed

Trong trường hợp Khi đại từ quan tiền hệ đống vai trò là chữ ngữ tuy nhiên động từ phía sau ở dạng bị động. Rút gọn bằng cách: lược bỏ bớt chủ ngữ, cấu tạo động từ phía sau trả về dạng PII. 

Ví dụ: 

VD1: The machines which were repaired by John are old ones. 

=> The machines repaired by John are old ones.

VD2: The student who was punished by his teacher is very naughty.

=> The student punished by his teacher is very naughty.

2.3. Rút gọn gàng mệnh đề mối liên hệ bởi vì V-ing

Trong trương hợp: Khi đại từ quan tiền hệ là chủ ngữ tuy nhiên đại từ phía sau ở dạng chủ động. 

Rút gọn bằng cách: bỏ chuồn đại từ quan tiền hệ, động từ về dạng hiện tại thêm thắt ing. 

Ví dụ: 

VD1: The boys who are playing basketball over there are my students. 

=> The boys playing basketball there are my students.

Khi tobe là động từ đứng sau đại từ quan tiền hệ, bỏ đại từ quan tiền hệ và tobe, giữ nguyên vẹn cụm tính từ

VD2: Alice’s grandma, who is very old and sick, is afraid of going out

=> Alice’s grandma, old and sick, is afraid of going out. 

2.4. Rút gọn gàng mệnh đề mối liên hệ bởi vì cụm danh từ

Trong trường hợp: Khi sử dụng Khi mệnh đề quan tiền hệ với dạng: 

S + động từ tobe + cụm DT hoặc TT

Sử dụng mệnh đề rút gọn: vứt who, which và be.

Ví dụ: 

VD1: Basketball, which is a popular sport, is very good for health 

=> Basketballl, a popular sport, is very good for health.

VD2: Sarah, who is a famous teacher, is very well-educated.

=> Sarah, a famous teacher, is very well-educated.

Tham khảo ngay lập tức cỗ bong tay ôn tập luyện kỹ năng và kiến thức và tổ hợp khả năng xử lý toàn bộ những dạng bài xích tập luyện nhập đề đua trung học phổ thông và ĐGNL

2.5. Rút gọn gàng mệnh đề mối liên hệ bởi vì tính từ/ cụm tính từ

Khi muốn rút gọn mệnh đề quan tiền hệ bằng tính từ hoặc cụm tính từ thì tớ sẽ ko sử dụng đại kể từ mối liên hệ và tobe tuy nhiên không thay đổi tính kể từ hâu phương.

Ví dụ: 

VD1: John’s grandmother, who is old and sick, never goes out of the house.

=> John’s grandmother, old and sick, never goes out of the house.

VD2: Iris’s brother, who is very naughty, always goes đồ sộ school late.

=> Iris’s brother, very naughty, always goes đồ sộ school late.

3. Cách nhận ra mệnh đề mối liên hệ rút gọn

Khi có một cụm danh từ và một đại từ nhân xưng ở liên tiếp hoặc 2 cụm danh từ liên tiếp nhau, thì đó là mệnh đề quan tiền hệ rút gọn bằng cách lược bỏ chuồn mệnh đề quan tiền hệ.

Ví dụ: 

VD1: The pen she bought last month has broken down

=> Cụm danh từ the pen theo đòi sau she 

=> Mệnh đề Quan hệ rút gọn

VD2: She doesn’t know the man my son met yesterday. 

Cụm danh từ the man đứng trước cụm my son. 

=> Mệnh đề quan tiền hệ rút gọn

 4. Lưu ý về những cơ hội rút gọn gàng mệnh đề mối liên hệ nhập giờ Anh

Sử dụng mệnh đề quan tiền hệ nhập tiếng Anh cần lưu ý những điểm đặc biệt sau:

  • Cẩn thận xác lập động kể từ là dữ thế chủ động hoặc tiêu cực, rời rút gọn gàng sai sót dạng V-ing và V-ed. 

  • Nếu nhập câu là động kể từ have/not have thì chuyển thành with/without. 

  • Sau Khi rút gọn gàng tuy nhiên động kể từ phát triển thành being thì tất cả chúng ta rất có thể lược vứt being luôn luôn, nhập câu chủ động (đây cũng chính là dạng rút gọn gàng bởi vì danh từ/tính từ).

Ví dụ:

Jason’s father, who is in charge of this project, is my quấn.
=  Jason’s father being in charge of this project is my quấn.
= Jason’s father in charge of this project is my boss
My wife, who is a famous singer, used đồ sộ be a doctor.
= My wife, being a famous singer, used đồ sộ be a doctor.
= My wife, a famous singer, used đồ sộ be a doctor. 

PAS VUIHOCGIẢI PHÁP ÔN LUYỆN CÁ NHÂN HÓA

Khóa học tập online ĐẦU TIÊN VÀ DUY NHẤT:  

⭐ Xây dựng trong suốt lộ trình học tập kể từ mất mặt gốc cho tới 27+  

Xem thêm: âm dương nghịch lý mệnh khắc cục là gì

⭐ Chọn thầy cô, lớp, môn học tập theo đòi sở thích  

⭐ Tương tác thẳng hai phía nằm trong thầy cô  

⭐ Học tới trường lại cho tới lúc nào hiểu bài xích thì thôi

⭐ Rèn tips tricks chung tăng cường thời hạn thực hiện đề

⭐ Tặng full cỗ tư liệu độc quyền nhập quy trình học tập tập

Đăng ký học tập demo free ngay!!

5. Một số bài xích tập luyện trắc nghiệm về mệnh đề mối liên hệ rút gọn gàng kể từ cơ phiên bản cho tới nâng cao

Bài 1: Bài tập mệnh đề quan tiền hệ: Điền mệnh đề quan tiền hệ thích hợp

1. I lượt thích people ______ behave nicely. 

2. The cookies ______ she bought are not tasty. 

3. My father, ______ is an engineer, raises my family.

4. I fell in love with Jane, ______ is the only child of Mr. Smith. 

5. Employees ______ have a green thẻ that can come in. 

6. There is an empty room in ______ you can stay in.

Bài 2: Bài tập về mệnh đề quan tiền hệ rút gọn: Thay từ phù hợp để biến các câu nhập bài 1 thành mệnh đề quan tiền hệ rút gọn

1. I lượt thích people ______ nicely.

2. The cookies ______ by her are not tasty.

3. My father, ______, raises my family. 

4. I fell in love with Mike, ______ of Mr.Jason. 

5. Workers ______ the green thẻ can come in. 

6. There is an empty room you can ______.

Bài 3: Bài tập về mệnh đề quan tiền hệ rút gọn

1. The máy vi tính ______ works better.
A. đồ sộ repair
B. repaired
C. repairing 

2. The man ______ a xanh rờn shirt is our new teacher.
A. đồ sộ wear
B. wore
C. wearing

3. Meet the officer ______ that room.
A. đồ sộ sit
B. sat
C. sitting

4. Here is the book for you ______.
A. đồ sộ read
B. read
C. reading

5. That is a big decision ______ about.
A. đồ sộ think
B. thought
C. thinking

Bài 4: Bài tập về mệnh đề quan tiền hệ rút gọn: Sửa lỗi sai

1. The dress buying by Iris is beautiful.

2. The girl played soccer over there is Linh-my sister. 

3. I want đồ sộ buy things making in nước Australia. 

4. I made these cup cakes for Alice’s kids eating. 

5. People have a premium trương mục can use this ứng dụng. 

Bài 5: Bài tập về mệnh đề quan tiền hệ rút gọn: Chuyển thành mệnh đề quan tiền hệ rút gọn

Biến những câu sau trở nên câu dưới dạng mệnh đề mối liên hệ rút gọn: 

1. Do you want that shirt? It is next đồ sộ you. 

2. The hair dryer stopped working. I just bought it yesterday. 

3. Mike’s cats will get fat. They eat a lot. 

4. Many students get high marks. They are taught by Mr. Hiep

5. The man lifts up the heavy box. He is strong and muscular. 

Đáp án: 

Bài 1: 

1. who   2. which   3. who   4. who   5. who   6. which

Bài 2: 

1. behaving   2. bought   3. an engineer   4. the only child   5. with   6. in

Bài 3: 

1. A   2. C   3. C   4. A   5. A

Bài 4: 

1. The dress buying chuyển thành bought by Iris is beautiful.

2. The girl played -> playing soccer over there is my sister. 

3. I want đồ sộ buy things making -> made in nước Australia. 

4. I made these cupcakes for Alice’s  kids eating -> đồ sộ eat. 

5. People have -> with/ having a premium trương mục can use this ứng dụng.

Bài 5: 

1. Do you want the shirt next đồ sộ you? (that thay đổi trở nên the)

2. The hair dryer I bought yesterday stopped working. 

3. Mike’s mèo, who eats a lot, will get fat. 

4. Many students taught by Mr. Hiep get high marks.

5. The man, strong and muscular, lifts up the heavy box. 

Xem thêm: 94 mệnh gì nam

Đăng ký ngay lập tức và để được những thầy cô ôn tập luyện và kiến tạo trong suốt lộ trình ôn đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông sớm

Sau nội dung bài viết này, kỳ vọng những em vẫn bắt dĩ nhiên được ngữ pháp mệnh đề quan tiền hệ rút gọn. Để có thêm thắt các kiến thức mới, những em rất có thể truy vấn ngay lập tức Vuihoc.vn nhằm ĐK thông tin tài khoản hoặc tương tác trung tâm tương hỗ để sở hữu được kỹ năng và kiến thức cực tốt sẵn sàng mang đến kỳ đua ĐH sắp tới đây nhé!