mệnh đề chính trong tiếng anh là gì

Để viết lách được một quãng văn hoặc vô giờ Anh, người viết lách cần phải có sự kết hợp thuần thục Một trong những loại câu không giống nhau như câu đơn (Simple Sentence), câu ghép (Compound Sentence), hoặc câu phức (Complex Sentence). Trong quy trình kiến thiết những loại câu này, người viết lách nên tóm được rõ rệt lý thuyết và cơ hội dùng những loại mệnh đề (clause) vô câu.

Key Takeaways

Bạn đang xem: mệnh đề chính trong tiếng anh là gì

- Trong số đông tình huống, mệnh đề rất có thể sẽ là một câu đơn. Một câu rất có thể được cấu trở nên từ 1 hoặc nhiều hơn nữa một mệnh đề.

- Hai loại mệnh đề vô giờ Anh là mệnh đề độc lập (independent clause) và mệnh đề phụ nằm trong (dependent clause).

Trong bại liệt, mệnh đề dựa vào được phân loại rời khỏi trở nên nhiều loại mệnh đề với công dụng rõ ràng, với 4 loại mệnh đề thông thường sử dụng gồm:

 1. Mệnh đề danh kể từ : rất có thể nhập vai trò công ty ngữ, tân ngữ hoặc té nghĩa mang lại động kể từ vô câu.

 2. Mệnh đề trạng ngữ : té nghĩa mang lại tính từ/trạng kể từ, và thông thường được đặt điều sau kể từ nhưng mà nó té nghĩa.

 3. Mệnh đề tính kể từ : té nghĩa mang lại danh kể từ hoặc đại kể từ và được đặt điều tức thì hâu phương danh kể từ hoặc đại kể từ nhưng mà nó té nghĩa.

 4. Mệnh đề ĐK : dùng làm mô tả, đặt điều ĐK cho 1 trường hợp ko vững chắc tiếp tục xẩy ra, thông thường được biết cho tới với tên thường gọi 'mệnh đề If'.

Mệnh đề vô giờ Anh là gì?

Mệnh đề vô giờ Anh (Clause) là một trong group những kể từ bao hàm một công ty ngữ (Subject) và một động kể từ (Verb) đem tương quan trực tiếp cùng nhau nhằm mục đích mục tiêu truyền đạt một thông điệp rõ ràng.

Thông thông thường, mệnh đề thông thường mô tả một hành vi hoặc tình trạng tồn bên trên của một sự vật ngẫu nhiên, bọn chúng được chia nhỏ ra thực hiện nhì loại mệnh đề chính: Mệnh đề song lập (Independent Clause) hoặc còn được gọi là mệnh đề chủ yếu (Main Clause) và Mệnh đề dựa vào (Dependent Clause).

Một câu vô giờ Anh rất có thể mang trong mình 1 mệnh đề hoặc nhiều mệnh đề. Vì bọn chúng rất có thể đóng góp nhiều tầm quan trọng không giống nhau vô câu, nên đem thật nhiều phương pháp để cấu trúc nên một mệnh đề và ghép những mệnh đề đơn lẻ cùng nhau.

Phân biệt mệnh đề vô giờ Anh với những bộ phận liên quan

Khi mô tả một chân thành và ý nghĩa hoàn hảo, một mệnh đề thông thường đem đặc điểm xáo trộn thân thích một cụm kể từ (phrase) và một câu (sentence). Trong số đông tình huống, mệnh đề rất có thể sẽ là một câu đơn, song, cụm kể từ lại ko được xem là một trong câu đơn vì thế bọn chúng không tồn tại đầy đủ nhân tố quan trọng nhằm cấu trở nên một câu hoàn hảo.

Ví dụ:

 • Cụm từ: Sings, very beautifully (hát, rất rất hay)

 • Mệnh đề: She sings very beautifully (Cô ấy hát rất rất hay)

Trong ví dụ bên trên, mệnh đề bên trên được coi như 1 mệnh đề song lập, nó rất có thể đứng riêng biệt lẻ như 1 câu song lập hoặc trở nên 1 phần của câu phức như vô ví dụ bên dưới đây:

She sings very beautifully because she has practiced for many weeks. (Cô ấy hát rất hoặc vì thế cô ấy đã rèn luyện trong tương đối nhiều tuần)

Các loại mệnh đề vô giờ Anh thông dụng

Mệnh đề độc lập

Mệnh đề độc lập đem cấu trúc bao hàm một công ty ngữ và một vị ngữ (predicate), bọn chúng rất có thể đứng 1 mình như 1 câu song lập hoặc kết phù hợp với những mệnh đề không giống muốn tạo trở nên câu hoàn hảo. Có 2 cơ hội cơ phiên bản nhằm tạo hình câu kể từ mệnh đề độc lập:

 1. Khi kết phù hợp với một mệnh đề dựa vào bởi những liên kể từ dựa vào (subordinating conjunction) như although (mặc dù), despite (cho dù), unless (trừ khi), while (trong khi), … bọn chúng tiếp tục tạo hình nên một câu phức.

Ví dụ: nhật bản invested 1 million pounds in medical services, while Vietnam only invested 500,000.

(Nhật Bản góp vốn đầu tư 1 triệu bảng Anh vô công ty nó tế, trong những lúc nước ta chỉ góp vốn đầu tư 500.000.)

 1. Khi kết phù hợp với một mệnh đề song lập không giống bởi liên kể từ phối hợp (coordinating conjunctions) như and (và), but (nhưng), or (hoặc), for (cho), ... bọn chúng tiếp tục tạo hình nên một câu kép.

Ví dụ: Drinking water benefits our health, yet many people rarely drink enough water for a day. 

(Uống nước đảm bảo chất lượng mang lại sức mạnh của tất cả chúng ta, tuy nhiên nhiều người khan hiếm Lúc húp đầy đủ nước vô một ngày.)

Mệnh đề phụ thuộc

Mệnh đề phụ thuộc tuy rằng vẫn đang còn đầy đủ công ty ngữ và động kể từ tuy nhiên bọn chúng ko sẽ là một câu hoàn hảo Lúc đứng 1 mình (sentence fragment). Do bại liệt, rất cần phải kết phù hợp với một mệnh đề song lập nhằm tạo ra một câu hoàn hảo.

Có 4 loại thông dụng vô giờ Anh, bao gồm:

mệnh đề phụ thuộc

Mệnh đề danh từ

Mệnh đề danh kể từ là một trong group những kể từ đem công dụng như là một trong danh kể từ, bọn chúng luôn luôn được cút cùng theo với mệnh đề chủ yếu và ko thể tách tách hoặc đứng song lập. Mệnh đề danh kể từ rất có thể được dùng nhằm nhập vai trò công ty ngữ, tân ngữ và té ngữ vô câu; bọn chúng đều tuân hành theo dõi một câu trúc chung:

that/if,whether/ kể từ nhằm chất vấn + công ty ngữ + động từ

Các kể từ nhằm chất vấn gồm những: what, which, where, when, why, how

Ví dụ:

 1. How she performedwas not qualified enough. (Cách cô ấy trình biểu diễn ko đầy đủ chi phí chuẩn chỉnh.)

➱ Trong ví dụ bên trên, mệnh đề danh kể từ “How she performed” nhập vai trò là công ty ngữ. Thay vì thế dùng cụm danh kể từ “Her performance” (màn trình biểu diễn của cô ấy ấy), người viết lách mong muốn nhấn mạnh vấn đề những thức của mùng trình biểu diễn “how” là nguyên nhân chủ yếu dẫn theo “not qualified enough”.

 1. I don’t know what the main theme of this story is and how to tướng analyze it properly. (Tôi ko biết chủ thể chủ yếu của mẩu truyện này là gì và thực hiện thế này nhằm phân tách nó một cơ hội phù hợp.)

➱ Trong ví dụ bên trên, mệnh đề danh kể từ “what the main theme of this story” nhập vai trò là tân ngữ mang lại động kể từ “know”, cần thiết lưu ý phân biệt Lúc mệnh đề danh kể từ thực hiện tân ngữ với mệnh đề mối quan hệ vì thế bọn chúng đem cấu hình khá tương tự động.

 1. She is disappointedthat she didn't rank in the first place as she expected before the competition. (Cô ấy tuyệt vọng vì thế dường như không xếp ở địa điểm thứ nhất như mong ngóng trước cuộc thi đua.)

➱ Trong ví dụ bên trên, mệnh đề danh kể từ “that she didn’t rank in the first place” nhập vai trò là té ngữ mang lại tính kể từ “disappointed”, nhằm mục đích lý giải nguyên nhân vì sao công ty ngữ “She” lại “disappointed”. Khi ở địa điểm này, mệnh đề danh kể từ thông thường được chính thức bởi kể từ “that”.

Mệnh đề trạng ngữ

Mệnh đề trạng ngữ là mệnh đề dựa vào nhập vai trò như 1 trạng ngữ, đem công dụng bổ sung cập nhật chân thành và ý nghĩa cho những bộ phận không giống vô câu như động từ (verb), trạng từ (adverb), hoặc tính từ (adjective).

Khi nhập vai trò là té nghĩa mang lại động kể từ, loại mệnh đề này không tồn tại địa điểm thắt chặt và cố định vô câu và rất có thể được đặt tại bất kể đâu, tương tự động Lúc nhập vai trò là té nghĩa mang lại tính từ/trạng kể từ, mệnh đề trạng ngữ thông thường được đặt điều sau kể từ nhưng mà nó té nghĩa. Chúng thông thường được gọi là mệnh đề phụ và sẽ phải kèm theo với 1 mệnh đề chủ yếu nhằm tạo ra một câu hoàn hảo.

Có 6 loại mệnh đề trạng ngữ thường trong giờ Anh ứng với đường nét nghĩa của bọn chúng vô câu, gồm:

 1. Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời hạn (Adverbial clause of Time) biểu diễn mô tả ông tơ đối sánh tương quan thời hạn thân thích nhì mệnh đề chủ yếu phụ, cần thiết lưu ý về sự việc hoà ăn ý thì Lúc dùng loại mệnh đề này.

Ví dụ: As soon as you arrive at the appointment, please tương tác u via this number. (Ngay sau khi chúng ta tới điểm hứa hẹn, sướng lòng tương tác với tôi qua chuyện số này.)

mệnh đề trạng ngữ

➱ Mệnh đề trạng ngữ “As soon as you arrive at the appointment”, được chính thức bởi liên kể từ dựa vào “As soon as”, nhằm mục đích nhấn mạnh vấn đề khoảng chừng thời hạn Lúc người nghe cần thiết triển khai hành vi “contact u via this number” ở mệnh đề chủ yếu.

 1. Mệnh đề trạng ngữ chỉ xứ sở (Adverbial clause of Place) dùng làm biểu diễn mô tả sự đối sánh tương quan về địa điểm và thời gian của những sự vật/sự khiếu nại được phát biểu ở mệnh đề chủ yếu.

Ví dụ: He can remember everywhere they had visited in their last summer’s trip. (Anh ấy rất có thể ghi nhớ từng điểm bọn họ đã đi đến vô chuyến du ngoạn ngày hè năm ngoái.)

➱ Mệnh đề trạng ngữ “everywhere they had visited” bổ sung cập nhật vấn đề về xứ sở cho việc hành vi được nhắc tới ở mệnh đề chủ yếu vô câu.

 1. Mệnh đề trạng ngữ chỉ mục tiêu (Adverbial clause of Purpose) biểu diễn mô tả mục tiêu hướng tới của mệnh đề chủ yếu.

Ví dụ: My teacher gives u a lot of homework so that I can improve my writing skill. (Giáo viên của tôi mang lại tôi thật nhiều bài xích luyện về ngôi nhà nhằm tôi rất có thể nâng cấp kĩ năng viết lách của tớ.)

Xem thêm: nữ 2000 là mệnh gì

➱ Mệnh đề trạng ngữ “so that I can improve my writing skill”, được chính thức bởi liên kể từ dựa vào “so that”nhằm nhấn mạnh vấn đề mục tiêu của hành vi “My teacher gives u a lot of homework” vô mệnh đề chủ yếu.

 1. Mệnh đề trạng ngữ chỉ thành phẩm (Adverbial clause of Result) dùng làm chỉ thành phẩm bởi hành vi vô mệnh đề chủ yếu tạo nên.

Ví dụ:

It’s such a good filmthat I can remember every detail of it. (Đó là một trong bộ phim truyền hình hoặc cho tới nỗi tôi rất có thể ghi nhớ từng cụ thể của chính nó.)

➱ Mệnh đề trạng ngữ “that I can remember every detail of it”, được chính thức bởi kể từ “that” chỉ thành phẩm của hành vi “It’s such a good film”.

 1. Mệnh đề trạng ngữ chỉ nguyên vẹn nhân (Adverbial clause of Reason) biểu diễn mô tả quan hệ nguyên vẹn nhân - thành phẩm thân thích nhì vế vô mệnh đề.

Ví dụ: On trương mục of the fact that my legs are broken, I can’t compete in the game tomorrow. (Do bị gãy chân nên tôi ko thể tranh tài trận ngày mai.)

➱ Mệnh đề trạng ngữ “On trương mục of the fact that my legs are broken” chỉ nguyên nhân mang lại hành vi “I can’t compete in the game tomorrow” của mệnh đề chủ yếu.

 1. Mệnh đề chỉ sự nhượng cỗ (Adverbial clause of Concession) tế bào mô tả sự tương phản về mặt mày chân thành và ý nghĩa thân thích hành vi vô mệnh đề chủ yếu và mệnh đề phụ của câu.

Ví dụ: Although I bought this book many years ago, it is still in good condition. (Mặc cho dù tôi đang được mua sắm cuốn sách này nhiều năm trước đó, tuy nhiên nó vẫn còn đấy vô hiện tượng đảm bảo chất lượng.)

➱ Mệnh đề trạng ngữ “Although I bought this book many years ago”, được chính thức bởi liên kể từ dựa vào “Although” nhằm mục đích thể hiện nay sự tương phản thân thích thời hạn mua sắm cuốn sách và hiện tượng thời điểm hiện tại của cuốn sách.

Tham khảo thêm:

 • Mệnh đề tuyệt đối

 • Mệnh đề thời điểm hiện tại phân từ

 • Mệnh đề quá khứ phân từ

Mệnh đề tính từ

Mệnh đề tính kể từ (Adjective Clauses) hoặc còn được gọi là mệnh đề quan lại hệ (Relative Clauses) là mệnh đề té nghĩa mang lại danh kể từ hoặc đại kể từ và được đặt điều tức thì hâu phương danh kể từ hoặc đại kể từ này. Chúng đem cấu hình công cộng như sau:

đại kể từ mối quan hệ + động từ

Các đại kể từ mối quan hệ hay được sử dụng là who, which that.

trạng kể từ mối quan hệ + công ty ngữ + động từ

Các trạng kể từ mối quan hệ hay được sử dụng là when, wherewhy.

Mệnh đề tính kể từ được phân thành 2 loại chính:

 • Mệnh đề tính kể từ ko xác định: là mệnh đề bổ sung cập nhật chân thành và ý nghĩa mang lại câu ko nhất thiết nên xuất hiện vô câu. Khi quăng quật mệnh đề này ngoài câu, câu không mất đi chân thành và ý nghĩa cơ phiên bản. Mệnh đề này được phân tích với mệnh đề chủ yếu bởi vết phẩy trước đại từ/trạng kể từ mối quan hệ của bọn chúng.

Ví dụ:

America earned 1.7 million euros from coffee sales, which made it the most profitable country.(Mỹ tìm kiếm được 1,7 triệu lỗi từ những việc cung cấp coffe, khiến cho nước này trở nên vương quốc đảm bảo chất lượng nhuận tối đa.)

➱ Mệnh đề tính kể từ “which made it the most profitable country” được chính thức bởi đại kể từ mối quan hệ “which”, nhằm mục đích bổ sung cập nhật chân thành và ý nghĩa mang lại mệnh đề chủ yếu, Lúc quăng quật mệnh đề này cút nghĩa của câu hầu hết không bao giờ thay đổi.

 • Mệnh đề tính kể từ xác định: là mệnh đề nhập vai trò quan trọng trong những việc mô tả nghĩa của câu. Khi quăng quật mệnh đề này thoát khỏi câu, câu tiếp tục mô tả một chân thành và ý nghĩa trọn vẹn không giống. Mệnh đề loại này không tồn tại vết phẩy phân tích trước đại từ/trạng kể từ mối quan hệ của bọn chúng.

Ví dụ: Japan is the country that sold the most coffee. (Nhật Bản là vương quốc cung cấp nhiều coffe nhất.)

mệnh đề tính từ

➱ Mệnh đề tính kể từ “that sold the most coffee” được chính thức bởi đại kể từ mối quan hệ “that”, Lúc quăng quật mệnh đề này thoát khỏi câu nghĩa của câu sẽ ảnh hưởng thay cho thay đổi trọn vẹn. 

Mệnh đề điều kiện

Mệnh đề ĐK (Conditional Clauses) hoặc còn được nghe biết với tên thường gọi Mệnh đề If (If-Clauses). Loại mệnh đề này thông thường nhằm tế bào mô tả một vụ việc hoặc trường hợp này này mà người nói/viết ko chắc chắn là đem xẩy ra hoặc là sự việc thiệt hay là không. Mệnh đề này kết phù hợp với mệnh đề chủ yếu và được phân cơ hội bởi vết phẩy nhằm tạo hình câu ĐK (Conditional Sentences). Có 4 loại câu ĐK thông dụng vô giờ Anh, ứng với 4 loại mệnh đề ĐK không giống nhau:

 • Câu ĐK loại 0 (Zero Conditional): Được dùng làm tế bào mô tả một trường hợp đem năng lực cao tiếp tục xẩy ra hoặc đem thiệt vô thời điểm hiện tại hoặc luôn luôn trực tiếp đem thiệt. Câu ĐK loại 0 đem cấu hình như sau:

Mệnh đề If , Mệnh đề chính

If + cấu hình của thì thời điểm hiện tại đơn, cấu hình của thì thời điểm hiện tại đơn

Ví dụ: If you heat ice, it melts. (Nếu các bạn thực hiện giá buốt đá, nó sẽ bị tan chảy.)

 • Câu ĐK loại 1 (First Conditional): Được dùng làm tế bào mô tả thành phẩm vô thời điểm hiện tại hoặc sau này Lúc một ĐK trở nên thực sự. Câu ĐK loại 1 đem cấu hình như sau:

Mệnh đề If , Mệnh đề chính

If + cấu hình của thì thời điểm hiện tại đơn, S + will/can/may/must + động kể từ nguyên vẹn mẫu

Ví dụ: If you don’t hurry, you will miss the train. (Nếu các bạn ko thời gian nhanh chân, các bạn sẽ bị lỡ chuyến tàu.)

 • Câu ĐK loại 2 (Second Conditional Sentence): Được dùng làm chỉ thành phẩm xẩy ra ở thời điểm hiện tại hoặc ngẫu nhiên thời gian này của một ĐK không tồn tại thiệt. Câu ĐK loại 2 đem cấu hình như sau:

Mệnh đề If , Mệnh đề chính

If + cấu hình của thì quá khứ đơn, S + would/could/might + động kể từ nguyên vẹn mẫu

Ví dụ: If I could speak Italian, I would be working in Italy. (Nếu tôi nói theo cách khác giờ Ý, tôi tiếp tục thao tác làm việc ở Ý.)

 • Câu ĐK loại 3 (Third Conditional Sentence): Được dùng làm tế bào mô tả một ĐK không tồn tại thiệt vô quá khứ dẫn theo thành phẩm trọn vẹn ngược ngược với thực sự ở thời điểm hiện tại. Câu ĐK loại 3 đem cấu hình như sau:

Mệnh đề If , Mệnh đề chính

If + cấu hình của thì quá khứ triển khai xong, S + would/could/might +have + quá khứ phân từ

Ví dụ: If you had studied harder, you would have passed the exam. (Nếu bạn làm việc chịu khó rộng lớn, bạn đã sở hữu thể băng qua kỳ thi đua.)

Xem thêm: bé gái sinh năm 2010 mệnh gì

menh-de-trong-tieng-anh-pass

Tổng kết

Bài viết lách đang được reviews sơ lược về mệnh đề vô giờ Anh rõ ràng là mệnh đề song lập và mệnh đề dựa vào thông thường xuyên được dùng vô toàn cảnh giờ Anh hằng ngày gần giống học tập thuật. Việc nắm vững công dụng gần giống cấu hình của chính nó sẽ hỗ trợ người học tập mô tả hiệu quả và linh động rộng lớn vì thế ngữ pháp nhập vai trò cần thiết trong những việc đánh giá toàn cảnh và nội dung của thông điệp. Hình như, so với người học tập và thi đua chứng từ giờ Anh như IELTS, dùng thuần thục những loại mệnh đề tiếp tục đáp ứng mang lại sỹ tử mang trong mình 1 band điểm Grammar đảm bảo chất lượng mang lại kĩ năng Speaking và Writing.

Đọc thêm: Mệnh đề thời hạn vô giờ Anh