hồng nhan bạc mệnh nghĩa là gì

Từ điển banh Wiktionary

Cách vạc âm[sửa]

IPA theo gót giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
hə̤wŋ˨˩ ɲaːn˧˧ ɓa̰ːʔk˨˩ mə̰ʔjŋ˨˩həwŋ˧˧ ɲaːŋ˧˥ ɓa̰ːk˨˨ mḛn˨˨həwŋ˨˩ ɲaːŋ˧˧ ɓaːk˨˩˨ məːn˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
həwŋ˧˧ ɲaːn˧˥ ɓaːk˨˨ meŋ˨˨həwŋ˧˧ ɲaːn˧˥ ɓa̰ːk˨˨ mḛŋ˨˨həwŋ˧˧ ɲaːn˧˥˧ ɓa̰ːk˨˨ mḛŋ˨˨

Từ nguyên[sửa]

Phiên âm kể từ trở nên ngữ giờ Hán 紅顔薄命.

Bạn đang xem: hồng nhan bạc mệnh nghĩa là gì

Thành ngữ[sửa]

hồng nhan bạc mệnh

Xem thêm: tháng 4 năm 1997 mệnh gì

  1. Nói người phụ nữ giới, sở hữu sắc đẹp (trong xã hội phong kiến), bị áp bức u ám, nên chịu đựng nhiều nỗi khổ cực.

Đồng nghĩa[sửa]

  • hồng nhan bạc phận
  • má hồng mệnh mỏng

Dịch[sửa]

  • Tiếng Nhật: 佳人薄命
  • Tiếng Trung Quốc: 自古紅顏多薄命

Lấy kể từ “https://mlembongda.com/w/index.php?title=hồng_nhan_bạc_mệnh&oldid=2005705”